ANY 1954
1954 1955 1956 1959 1964

SON ARMADANS (1954)

Després d'uns mesos a Pollença, el matrimoni es traslladà a Son Armadans, a Palma. La seva estada a aquest domicili durà fins la tardor de 1956.

La casa estava situada al número 1 de l'antic carrer Bosque, actual carrer Camilo José Cela, i fou el seu primer domicili a Palma. Els interessà la ubicació, a prop de la Plaça Gomila.

D'aquesta manera i en aquest lloc, començaren el contacte amb escriptors tant locals com de la península, i donà lloc a les «Conferencias de la Calle Bosque», a les que participaren importants figures com Blas de Otero, Ana María Matute o Lorenzo Villalonga.

El primer domicili del matrimoni Cela a Palma ja no existeix. Avui dia hi trobam botigues de records i d'altres negocis.